За да се задоволат потребите на современото работење на бизнис корисниците со поголеми и специфични барања, Сонет, преку стабилниот и брз пренос на податоци и врвната техничка поддршка, обезбедува квалитетна интернет услуга, и тоа безжичен пристап, изнајмена линија и оптичка врска.

Со било која од услугите, на нашите корисници им се нуди:
  • 24-часовен Интернет пристап
  • Синхрона врска со корисникот
  • Потребен број на статички IP адреси
  • Неограничена количина на сообраќај
  • 24х7 техничка подршка
  • Мониторинг на линкот со sms и ring дојава
  • Графички приказ на искорисеност на линкот
  • Хостирање на web-страната на корисникот на серверите на Сонет
  • Потребен број на e-mail адреси со antivirus/antispam заштита