Сонет овозможува исклучително висок квалитет на услуга на своите сервиси и гарантира највисок можен процент на достапност на истите.

Сонет ги нуди следните решенија за поединци или бизнис корисници:
  • Интернет пристап преку изнајмени линии, безжични и оптички врски >>
  • Сервис на Виртуелни Приватни Мрежи (VPN) >>
  • Web/Mail хостирање и колокација >>
Сите гореспоменати услуги се поддржани од нашиот високопрофесионален тим и дополнети со SLA ниво на услуга.